Grup VL

CANAL ÈTIC

GRUP V.L. GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L. (en adelante, “GRUP VL”) es una entidad firmemente comprometida con el cumplimiento normativo, las buenas prácticas, la transparencia, la igualdad, la sostenibilidad y la eficiencia, tanto en las relaciones con su personal como con terceros.

A los efectos de dar cumplimiento a estos principios, se ha implantado un Canal Ético, el cual podrá ser utilizado por parte de cualquier persona que desee informar conductas potencialmente ilícitas.

Què és el Canal Ètic?

El Canal Ètic permet que les comunicacions puguin dur-se a terme de manera segura, confidencial i anònima a través d’una plataforma digital on l’informant podrà mantenir-se en contacte amb l’organització preservant la seva identitat.

A aquest efecte, s’ha creat un procediment i nomenat una persona encarregada de gestionar les comunicacions d’aquest Canal.

La informació facilitada a través del Canal Ètic es tractarà amb l’única finalitat d’analitzar, detectar, denunciar i, en el seu cas, evitar conductes potencialment il·lícites.

Com es gestiona el Canal Ètic?

El Canal Ètic és gestionat per una entitat externa, garantint així la màxima confidencialitat, independència, eficàcia i objectivitat respecte a les comunicacions que es realitzin.

Pot consultar el protocol de gestió del Canal Ètic a través del següent botó:

Igualment, pot realitzar qualsevol comunicació o consultar l’estat de la mateixa a través del següent enllaç: